صادرات و واردات


صادرات و واردات

شرکت حمل و نقل بین المللی کیامهرترابر با داشتن شعب و نمايندگی‌های توانمند در سراسر کشور اين قابليت را دارد تا در کمترين زمان محمولات صاحبان کالا را تحت پوشش عمليات ترانزيت خارجی و داخلی قرار دهد.