اطلاعات تماس

تلفن  : ۰۵۱۳۸۳۸۱۳۲۹ - ۰۵۱۳۸۳۸۱۳۳۰- ۰۵۱۳۸۱۱۴۵۳۵-۰۵۱۱۳۸۱۱۴۵۳۶-۰۵۱۳۸۱۱۴۵۳۷ - ۰۵۱۳۸۵۴۲۷۰۱
فکس : ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۳۷
موبایل  : ۰۹۱۵۳۱۴۴۷۵۸     امانی
ایمیل : kiamehr@mail.ru
آدرس : مشهد ، خیابان امام خمینی ،سه راه دارایی، مجتمع تجاری مرمر ، طبقه ۱۲ ، واحد ۳

 

 

تماس با مدیر