اطلاعات تماس

تلفن  : ۰۵۱۳۸۳۸۱۳۲۹ - ۰۵۱۳۸۳۸۱۳۳۰- ۰۵۱۳۸۱۱۴۵۳۵-۰۵۱۱۳۸۱۱۴۵۳۶-۰۵۱۳۸۱۱۴۵۳۷ - ۰۵۱۳۸۵۴۲۷۰۱
فکس : ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۳۷
موبایل  : ۰۹۱۵۳۱۴۴۷۵۸ امانی
ایمیل : kiamehr@mail.ru
آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی ۲۸ - مجتمع اداری مرمر - طبقه ۱۲ - واحد ۱

 

تماس با مدیر