حمل و نقل دریایی


حمل و نقل دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی کیامهرترابر توانایی حمل محصولات مختلف دریایی از جمله کالاهای کانتینری - فله - عمومی - پروژه ای و سنگینی بالاخص از مبادی آسیای شرقی می باشد .